Staffordshire Bull Terrier hundehvalp

Justitsministeriet fremlagde i forbindelse med revisionen af hundeloven i 2010 også en såkaldt observationsliste, der indeholdt yderligere 12 hunderacer og hundetyper, hvor "det kunne overvejes, om de i forbindelse med en eventuel revision af hundeloven (også) burde omfattes af forbuddet", som det ordret blev formuleret i hundeloven fra 2010. Se de tolv hunderacer herunder - naturligvis med links til billeder af alle racerne.

Ved revisionen af hundeloven i foråret 2014 blev den såkaldte Observationsliste fjernet igen. Disse tolv hundetyper/hunderacer, der var på observtionslisten i årene 2010-2014, har derfor ikke længere noget specielt fokus fra myndighedernes side. Vi har dog valgt at bibeholde den oprindelige artikel herunder af historiske årsager.

Derfor er nedenstående kun en lettere omskrivning af oprindelige artikel om hundelovens observationsliste, men indholdet er altså ikke længere aktuelt.


 

Der bør lægges helt speciel opmærksomhed på nummer 6. (Iberisk Dogge). Denne dækker nemlig over en typebetegnelse, der dækker over en lang række af hunderacer, så observationslisten i realiteten indeholdt langt mere end 12 hunderacer.

Læs mere længere nede på siden.

Observationslisten var:

På hundelovens Observationsliste er var der disse 12 hunderacer / hundetyper :

 1. Anatolsk Hyrdehund
 2. Bullmastiff
 3. Cane corso italiano
 4. Cao Fila de Sao Miguel
 5. Dogo Canario (også kaldet 'Perro de Presa Canario' !)
 6. Iberisk dogge (*)
 7. Maremma
 8. Mastin Espanol
 9. Mastino Napoletano
 10. Polski Owczarek Podhalanski
 11. Rottweiler
 12. Staffordshire Bull terrier

Iberisk Dogge (*)

Ifølge Dansk Kennel Klub (DKK) er definitionen på "Iberisk Dogge" :

"Iberisk dogge - eller rettere iberiske dogger - er en fællesbetegnelse for en række hunderacer/-typer af muskel-/kamphundetype. Der er for nogles vedkommende tale om hunde, som har fået en egentlig, officiel racebetegnelse (perro dogo mallorquin), mens andre må betegnes som ikke anerkendte racer (f.eks. alano) og atter andre blot har lokale betegnelser (f.eks. perro de toro)."

Da "Iberisk Dogge" altså ikke er én specifik hunderace; men en (ret diffus) typebetegnelse - er var det svært at vide helt præcist, hvilke hunderacer politikerne har haft i tankerne og - forhåbentligt - har havde researchet (!) på, inden betegnelsen "Iberisk Dogge" havnede på listen.

Man må dog, ud fra Dansk Kennel Klub's forklaring - formode, at der er tale om hele den række af hunde, som har oprindelse i Spanien / Portugal området, og som har Molosser-hunde som oprindelse; men som ikke er FCI anerkendte hunderacer. Eksempler på disse hunderacer kan blandt andet være: Mastín del Pirineo, Transmontano Mastiff (Cão de Gado Transmontano), Barbado da Terceira Perro de Toro og Alano Español.

Det er var dog mere uvist om de FCI-anerkendte hunderacer fra samme region, som f.eks. Cao da Serra da Estrela og Ca de Bou, også hører hørte under betegnelsen Iberisk Dogge.

Hunde på observationslisten

De hunderacer, der er var på Observationslisten, har havde ikke fået indført nogen former for restriktioner ved offentliggørelsen af listen. Disse hunde skal skulle altså hverken bære mundkurv eller føres i kort snor, ligesom de alle gerne måtte importes, avles og overdrages. 

Observationslisten blev kun indført, for at opdrættere, myndigheder og hundeejere, kan kunne have et specielt fokus på disse hunderacer, indtil hundeloven skal skulle evalueres igen i 2013. Dette evaluerings-arbejde strakte sig dog helt frem til 2014, men der var heldigvis derefter politisk enighed om, at Observationslisten skulle fjernes i den reviderede hundelov.

Man bør dog stadig udvise ekstra stort ansvar som ejer af en hunderace, der var med på Observationslisten, og samtidigt være ekstra ansvarlig og samvittighedsfuld ved avl og videresalg af hvalpe efter disse hunderacer. Der skal formentligt kun enkelte uheldige episoder til med en af disse racer, før man risikerer at listen/racen igen får et uheldigt politisk fokus.

Heldigvis er observationslisten altså nu blevet helt afskaffet, og de ovennævnte hunderacer (og typer) anses derfor igen blot som de øvrige - mange hundrede - forskellige hunderacer, vi har her i verden.

Kommentarer  

Hamburg 10-04-2011 22:09
Hunderacer der ikke er defineret og lister som ingen ved hvad skal bruges til!!

Det politiske arbejde i Danmark kan sq ikke kaldes for godt håndværk! :-x