Klikkere til klikkertræning

Klikkertræning er meget mere end blot at trykke på en klikker, mens man træner hund. Hele filosofien i træningsmetoden, bunder nemlig i hundens naturlige adfærd.

I realiteten vil alle levende individer altid gentage de handlinger, der bedst kan betale sig for dem selv. Det betyder, at vores hunde generelt kun vil gentage de handlinger, som de får et positivt resultat af.

Denne grundlæggende adfærd, er grundstenen i hele filosofien bag klikkertræning.

Historien bag klikkertræning

Principperne bag klikkertræning, bunder i metoder, som blev udviklet i 60'erne i forbindelse med træning af delfiner og spækhuggere i SeaWorld i USA. Her indså man hurtigt, at straf og lignende ubehagelige tiltag, slet ikke ville fungere på dyr, som kunne veje op mod 6 tons.

I stedet begyndte trænerne i SeaWorld USA - kraftigt anført af Karen Pryor - med at udvikle en træningsmetode, som kunne få disse meget store dyr dresseret på deres eget initiativ. Man ville få spækhuggerne til at udføre tricks, fordi det kunne betale sig for spækhuggerne selv...

Man arbejdede med at belønne disse store dyr for de rigtige handlinger - mens man pga. størrelsen var tvunget til at ignorere alle unoder, fejl og manglende samarbejdsvilje. Det viste sig hurtigt, at man relativt hurtigt kunne opnå fantastiske resultater med selv så store dyr.

I takt med at hele træningsmetoden blev udviklet og forbedret, indså man at langt de fleste dyrearter kunne trænes med stor succes udfra principperne, der blev brugt med hvaler og delfiner.

I dag har man udviklet og tilpasset metoden til mange dyrearter, og kombineret med den nyeste adfærdsforskning, står vi i dag med et meget stærkt redskab, til at indlære vores hunde selv helt komplicerede træningsøvelser.

Hvorfor bruge klikker og klikkertræning?

Klikkeren er ikke det essentielle i træningen - for det er primært selve metoden man træner på, der er den vigtige.

Klikker-lyden er blot en markør, som fortæller at hunden netop har gjort noget rigtigt - og kan derfor erstattes af andre signaler. Den velkendte klikker har dog visse fordele i forhold til hundetræning, og derfor er den meget udbredt.

"Klikker-lyden er blot en markør, som fortæller at hunden netop har gjort noget rigtigt - og kan derfor erstattes af andre signaler"

Hos de store spækhuggere, bruger træneren i stedet en fløjte, for at overdøve larmen fra vandsprøjt og publikum. Akvariefisk og krybdyr trænes med et lysglimt, da de ofte slet ikke kan høre lyde.

Princippet er, at klikkeren, fløjten eller lysglimtet fungerer som et klart og tydeligt signal til dyret. Da klikkeren er nem at betjene, og den korte præcise lyd gør det muligt at signalere - præcist på mikrosekundet - hvad det er man vil belønne hunden for, er klikkeren blevet den foretrukne markør indenfor hundesport og hundetræning.

Man kan groft oversætte betydningen af et klik, til "Dyyyygtig hund, det du gjorde præcist lige dér var helt rigtigt... og der kommer en belønning til dig nu".

Et klik afslutter altså en øvelse, og medfører altid en belønning - også når man klikker ved en fejl og klikker for tidligt eller sent. Det er altafgørende, at hunden belønnes efter hvert eneste klik, for at samarbejdsviljen under træningen bevares. Det skal kunne betale sige at træne med dig, og hunden må aldrig føle sig snydt eller presset!

Teorier om klikkertræning

Papillon klar til tricksDa hele klikkertræningsprincippet er baseret på hundens eget initiativ, kan det være en stor omvæltning, at skulle indstille sig på klikkertræningens metode, hvis man tidligere har trænet mere traditionelt, med at guide og vejlede hunden under træning og indlæring af øvelser.

Da det er altafgørende, at hunden bevarer initiativet og lysten til at træne, må den aldrig irrettesættes under øvelserne med klikkeren. Der bruges heller ikke kommandoer, ryk i linen, Nej-kommandoer eller påvirkninger som skub, lokken og bedrag af hunden. Alt trænes nemlig op i små trin, udelukkende på hundens eget initiativ, ved at bruge klikkeren. Det helt essentielle her, er at hunden tør forsøge en masse ting, så man kan klikke, når den udfører den korrekte adfærd.

Dermed får hunden indlært øvelserne på sit eget initiativ, og den bliver derfor meget mere påvirkelig og lærevillig under hundetræningen. Alle arbejder nemlig bedst, når de har motivationen med sig - også hunde!