Indholdsfortegnelse

Man har rigtig mange muligheder som hundeejer, hvis man vil dyrke en form for hundetræning eller hundesport med sin hund. Det spænder lige fra forskellige konkurrencer i lydighed til agility, rally, dogdancing, træksport og weightpull m.fl. Men hvad indeholder de forskellige typer af hundesport egentligt?

Afsnit: Lydighedstræning | Redningshunde | Rally-O lydighed | Agility | Dogdancing | Lure Cursing | Flyball | Markprøver | Vogn- & Slædekørsel | Weightpull

 

Der findes utallige muligheder for at dyrke hundesport med familiens firbenede medlemmer. Enten på meget højt niveau, eller blot som hygge og for at nyde noget godt socialt samvær med andre hundeejere. Fælles for alle typer af hundesport og hundetræning, er dog at hunden vil elske at deltage og langt de fleste ejere ender også med at blive ganske bidt af det, når man først finder den type aktivitet, der lige passer til ens temperament. Man kan dog nemt blive forvirret over de mange forskellige muligheder, og de til tider lidt kryptiske navne, som de forskellige sportsgrene dækker over. Her vil vi prøve at kaste lidt lys over, hvad de mest udbredte typer hundetræning reelt indeholder og hvilke krav de stiller til hund og ejer.

Lydighedstræning

Den nok mest udbredte form for hundetræning, er det man kalder almindelig lydighedstræning. Her lærer hunden og ejeren at arbejde sammen om at udføre en lang række forskellige øvelser og aktiviteter, og hunden lærer at adlyde og forstå praktiske, dagligdags kommandoer fra ejeren.

Der findes mange forskellige niveauer og typer af lydighedsprogrammer, men de fleste er heldigvis opbygget i et system, så der kontinuerligt bygges sværere og sværere øvelser ovenpå det man allerede har indlært. Man kan derfor bruge hele hundens liv, og rigtig mange timer, på at få en hund, der kan begå sig på de højeste niveauer; men man kan også nøjes med at deltage på lidt lavere niveau og blot nyde de gode oplevelser man får sammen med andre hundeejere.

Man starter med forholdsvis simple øvelser, som sit, dæk, at gå fri, at lave apporteringer og indkald til ejeren. I takt med hunden og ejeren bliver dygtigere, stiger man opad i sværhedsgrad for til sidst at udføre øvelser, som kræver rigtig meget af hunden. På de højere niveauer lærer hunden f.eks. at blive liggende i dæk, mens ejeren går helt ud af syne og at lave svære søg efter tabte genstande. 

Lydighedstræningen tilbydes i mange klubber, men ønsker man at deltage i konkurrencer i lydighedstræning, er det oftest under foreningen DcH (Danmarks Civile Hundeførere) og forskellige brugshundeklubber, som f.eks. Dansk Kennel Klub, racespecikke klubber og Politihundeforeningen. 

DcH tilbyder både begynderprøver, spor- og lydighedsprøver, brugshundeprøver, udholdenhedsprøve og færdselsprøve. Men de fleste, der begynder med den seriøse hundetræning, deltager i DcH-programmet, hvor hunden går igennem C-,B- og A-klassen, indtil de dygtigste hunde og deres ejere til sidst kommer i Elite-klassen. På hvert niveau stiger kravene til hundene og sværhedsgraden af de udførte øvelser. I C-klassen er det primært basal lydighed; mens en hund i elite-klassen er en komplet uddannet (og meget dygtig) brugshund, der både kan lave eftersøgninger, forsvarsarbejde og meget vanskeligt sporarbejde, ligesom den er helt ufejlbarligt lydig i en række almindelige lydighedsøvelser.

Når man deltager i konkurrencer under DcH, er der helt nøjagtige beskrivelser af, hvordan de forskellige øvelser skal udføres og hvilke kommandoer, der bruges til at igangsætte øvelserne. Alle øvelser bedømmes af et dommerhold, og der gives karakterer mellem 0-10 (med een decimal) for hver øvelse. Når hundene 2 gange opnår et forudbestemt antal point i de forskellige grupper, rykkes hunden og ejeren automatisk et niveau op til næste konkurrence, og derefter er det ikke muligt at rykke ned i niveau igen.

DcH-programmet giver en god introduktion til hundetræning på konkurrence-niveau, og hvis man bliver fanget af sporten, er der masser af udfordringer for både hund og ejer. Man kan endvidere deltage i DcH-programmet, uanset hvilken hunderace eller blandingsrace man ejer.

A-brædt til apporteringsøvelserMeget lig DcH-programmet findes også de såkaldte IPO-brugshundeprøver.

IPO, som står for Internationale PrüfungsOrdnung, er nemlig også komplicerede lydighedskonkurrencer, men programmet er udarbejdet af den store internationale hundeklub FCI.  IPO-programmet er delt op i IPO-I, IPO-II og IPO-III, hvor der igen stilles større og større krav undervejs. IPO-programmet har udover lydigheden også meget stor fokus på spor- og beskyttelsesarbejde, hvor en hund på højeste niveau, f.eks. skal lave rondering (søg efter person/figurant), bevogtning og standhals af figurant til hundefører kommer frem, forhindre figuranten i at lave flugtforsøg, afværge overfald fra figuranten og flere andre ting. En IPO-III hund skal også kunne finde tre genstande på et 600 skridt langt spor, som er mindst en time gammelt og med fire sving på 90 grader.

IPO kan trænes i flere forskellige brugshundeklubber under DKK, DcH og Politihundeforeningen. En forudsætning for at deltage i DM og internationale konkurrencer, er dog at hunden skal være stambogsført. Hunde uden stamtavle og blandingshunde, kan dog godt deltage i de lokale konkurrencer under DcH.

Nordisk Program er et andet udfordrende program for  hunde, der allerede har den basale lydighedstræning helt på plads. Nordisk Program består af : et 2 kilometer langt sporsøg i skovareal, et feltsøg på 50x50 meter, hvor fire genstande skal findes på fem minutter, en rondering (eftersøgning) i skov efter tre skjulte personer og helt generel lydighed. Programmet stiller altså meget store krav til hundens evner, og deltagelse kræver at man vil arbejde meget seriøst med lydighed og ikke mindst spor, søg og ronderinger. 

Redningshunde

Redningshunde trænes til at eftersøge mennesker og dyr i katastrofeområder f.eks efter jordskælv og andre naturkatastrofer. I Danmark har man trænet hunde i denne diciplin siden 1960'erne, og alle officielle aktiviteter er samlet i klubben Redningshunden Danmark. Når man uddanner en redningshund arbejdes der med næsten alle discipliner indenfor hundetræning, og der kræves et rigtig godt samarbejde mellem hund og ejer og mange timers træning hver uge, for at uddanne en redningshund. Redningshunde uddannes efter et internationalt anerkendt program, der benævnes IPO-R, hvor hunden bl.a. trænes i forskellige former for søg i blandt andet ruiner. Man konkurrerer også internationalt i denne disciplin, der også indeholder almindelige lydighedsøvelser.

En hund, der skal uddannes til redningshund skal være meget nervefast og selvsikker, og have en stor glæde ved kontakt med fremmede mennesker- og ejeren skal være villig til at bruge rigtig meget tid på uddannelsen af hunden. 

Rally lydighed (Rally-O)

Rally er en anden form for lydighedskonkurrencer, hvor hund og fører ikke skal udføre en forudbestemt række af øvelser. I stedet foregår Rally ved at hund og hundefører går rundt på en bane, hvor en række skilte angiver hvilke øvelser, der skal udføres. Normalt er der mellem 10-20 skilte på en bane, som hver indikerer en øvelse. Modsat almindelige lydighedskonkurrencer, må hundeføreren gerne opildne hunden undervejs, og der er ikke noget krav til hvilke kommandoer, der skal bruges. Det vigtigste i Rally-lydighed er udstrålingen, glæden og samarbejdet mellem hund og hundefører.

De enkelte øvelser er designet i USA, og de har alle taget udgangspunkt i øvelser som hunden og ejeren kan have gavn af i hverdagen, når man bevæger sig rundt sammen. I Rally konkurreres der i fem forskellige klasser, startende med en åben klasse, som alle kan stille op til. Derefter kommer begynder, øvede, ekspert og champion. Rally er endnu ikke så udbredt, men man kan dog finde hold indenfor både DKK, DcH, DGI og private hundeskoler. 

Agility

Agilty er en forholdsvis ny form for hundesport, som havde sin start til en stor hundeudstilling i Englang i slutningen af 1970'erne. For at underholde udstillingsgæsterne, havde man opstillet en bane, der mindede en del om en bane fra ridebanespring med heste. Dermed var den nye sportsgren blevet født, og den har hastigt bredt sig ud over hele verden, til i dag hvor der afholdes både nationale og internationale mesterskaber. 

Agility handler om at hunden, i højeste mulige fart og med mindst mulige fejl, skal gennemløbe en opstillet bane med forskellige forhindringer, mens ejeren samarbejder med hunden om at guide den igennem de forskellige forhindringer. Forhindringerne stiller både krav til hundens balanceevne, motorik, springtalenter og evnen til at samarbejde med ejeren. Sporten er også sådan indrettet, af ejeren skal med rundt på hele banen for at guide hunden igennem forhindringerne i den rigtige rækkefølge, og det kræver derfor at man selv skal være hurtig på fødderne og ofte får lidt sved på panden. Agility kan dyrkes af alle hunde, og sporten er opdelt i forskellige klasser efter hundenes størrelse; så der er lige vilkår for hunde af forskellig størrelse. Agility kan dyrkes i mange deciderede agilityklubber, ligesom både DcH og DKK tilbyder en lang række muligheder for agilitytræning.

(..artiklen fortsættes på næste side)