Indholdsfortegnelse

Markprøver

Markprøver er det samme som jagtprøver. Her trænes og testes hundenes evner som jagthunde, og deres evne til at arbejde sammen med hundeføreren og andre hunde. Markprøver er også såkaldte brugsprøver, hvor mange dedikerede jagthunderacer skal bestå markprøver, for at kunne gå videre i avlsprogrammet med stamtavle. I markprøven bedømmes hundens evne til at fungere som arbejdende jagthund, og der er derfor stor fokus på lydighed, arbejdsglæde, apportering, søg og spor. Kun stambogsførte hunde har adgang på markprøverne, fordi prøverne netop er et vigtigt redskab for jagthundeavlen. 

Markprøver varierer alt efter hvilke hunderacer, der er tale om og der findes også forskellige sværhedsgrader af markprøver. 

Apportering af and

For at en stående jagthund kan få titlen „markprøvepræmieret“, skal den have opnået en præmiering på en egentlig markprøve, hvor arbejdet før skuddet vægtes højt. Stående hunde skal bl.a. kunne afsøge et anvist terræn i høj fart og flot stil og tage stand for det vildt, som den finder og så rejse det på ordre fra hundeføreren. Den skal også vise respekt overfor makkerhunde og lettende eller springende vildt. Markprøver er også apporteringsprøver, der tilrettelægges og gennemføres således, at de ligner dansk jagt mest muligt. 

Markprøver opdeles i A- og B-prøver samt internationale prøver, som de officielle prøver, samt i C-prøver der er uofficielle prøver. A-prøver afholdes på rigtig jagt, hvor apportering af det nedlagte vildt er det primære element. B-prøver er markprøver, hvor realistiske situationer simuleres med allerede aflivet vildt. Til hver prøve opdeles der yderligere i åben klasse, vinderklasse og eliteklasse. A- og B-prøver føres ind i hundens stambog, som officiel dokumentation på hundens evner som jagthund.

Man kan lære mere om markprøver ved at kontakte de specialklubber, der arbejder med jagthunde. Her kan man også lære, hvilke elementer af markprøverne, der indgår for denne specifikke hunderace.

Vognkørsel, slædeløb og andre træk-aktiviteter

Mange hunderacer er avlet til at være trækdyr for mennesker, og derfor findes der en lang række sportsgrene, der har træk i fokus. Det mest kendte er naturligvis slædehundeløb, hvor hunde trækker en slæde gennem en længere rute. I Danmark er en stor del af disse slæde-aktiviteter samlet i Dansk Polarhunde Klub (DPK), hvis man har en af de fire mest kendte slædehunderacer. 

Dansk Polarhund Klub demonstrerer vognkørselSlædehundeløb findes i mange forskellige klasser, hvor både størrelsen på hundespandet og rutens længde varierer. De løb der arrangeres af DPK er typisk mellem 9-17 kilometer, og slæden trækkes af mellem 2 og ni hunde - og i nogle situationer endnu flere. Men der findes også slædeløb på helt op til 1800 kilometer. Der er fastsatte regler for hvor mange af  hundene, der skal gennemføre et løb og hvordan hundene skal være spændt foran slæden. Da der ofte er mangel på sne på vores breddegrader, er der også klasser under DPK, hvor hundene i stedet for en slæde, trækker cykler, løbehjul eller vogne. Man gennemfører også konkurrencer i såkaldt Cani-cross, hvor hundene løber sammen med deres fører; og naturligvis altid med hundene forrest. Hundeføreren er her udstyret med et bælte omkring maven med en elastisk snor, så hunde og fører undgår hårde ryk, mens de løber.  

Udover de velkendte slædehunde, er også mange andre hunderacer avlet til at trække - og utroligt mange racer og blandingshunde, kan sagtens lære det og synes ofte godt om trække. Disse aktiviteter foregår typisk i racernes specialklubber, hvor der bl.a. arrangeres vognkørsel og konkurrencer; men også under Dansk Trækhunde Klub. I DTK er alle racer velkomne, og der arrangeres her flere konkurrencer og fællestræninger hvert år, ligesom der er åbent for både slædekørsel, vognkørsel, cykler og løbehjul. Man kan sagtens deltage, selvom man ikke har et helt kobbel hunde, da f.eks. cykelklassen er åben for enkelte hunde. 

Inden man kan gå rigtigt i gang med træksport, er det vigtigt at hunden(e) er helt udvokset. Hvalpe og unghunde må ikke udsættes for den hårde belastning, før deres sener, muskler og knogler er færdigudviklet. Man starter naturligvis også meget roligt op med sporten, så hundene ikke bliver overbelastet.

Weightpull med hunde

Hund til weightpullingWeightpull er en sport, hvor hunde trækker tunge vægte. Med et specielt seletøj, der gør det muligt for hunden at trække uden at få skader, gælder det om at få trukket den størst mulige vægt på en slæde eller vogn frem til mål. Banen er fem meter lang, og der tages tid på trækket.

Weightpull kan udføres af alle hunde; men naturligvis er det ofte hunderacer, der er meget stærke og egnede til trækarbejde, der dominerer sporten. Man ser meget ofte de såkaldte muskelhunde/"bully-breeds" og traditionelle slædehunde som Alaskan Malamute i sporten; men man kan sagtens deltage med andre racer, da weightpull - udover råstyrke - også i meget høj grad handler om samarbejdet og båndet mellem hund og fører. I Danmark er sporten ikke specielt udbredt, men der er samlet en del weightpull-aktiviteter i klubben Weightpull Danmark, som arbejder under regler udstukket af European Weightpull League. Der arrangeres her under også internationale konkurrencer i weightpull.

I USA, hvor weightpull-sporten stammer fra, er udbredelsen langt større end i Europa.