Når hvalpen er helt ung, er det vigtigt at starte med en intensiv socialisering og miljøtræning, for at hunden bliver selvsikker og godt tilvænnet til livets mange forskellige situationer og påvirkninger. Her kommer vi ind på, hvordan man griber socialiseringen og miljøtræningen an.

Når hvalpen er helt ung, er den meget let at påvirke positivt til det miljø og de omstændigheder den skal leve i. Man kan derfor, ved at lave en aktiv indsats mens hunden er hvalp, nemt tilvænne den til fremmede mennesker, andre dyr og de forskellige steder, hunden vil skulle færdes i dagligdagen. Med en veltilrettelagt indsats, får man en voksen hund, der kan færdes og begå sig, uanset hvor den befinder sig - og uden den viser angst, panik eller aggression i uventede situationer. Det er dog vigtigt, man kommer tidligt i gang - og gerne allerede mens hunden er hos opdrætteren.

For en hund kan vores hektiske verden nemt være en stor udfordring. Der er mange påvirkninger, som kan virke skræmmende og unaturlige, såsom trafik, larmende værktøj, støvsugere, fyrværkeri og andre høje lyde samt et utal af forskellige områder, hvor hunden skal lære at færdes. Det kan f.eks. være banegårde, gågader, elevatorer, trapper, højder og mange forskellige typer underlag. Hvis ikke man får miljøtrænet sin hundehvalp, bliver hunden ofte angst og skræmt, hvis den udsættes for disse situationer og påvirkninger senere i livet.

"Med en veltilrettelagt indsats, får man en voksen hund, der kan færdes og begå sig, uanset hvor den befinder sig..."

Hvis man derimod tidligt udsætter hunden for en masse af disse situationer, kan man dog nemt overkomme problemerne og få en selvsikker og veltilpas hund i stort set alle situationer. Det er her miljøtræningen kommer ind i billedet. 

Miljøtræning - hvor og hvordan

Miljøtræning af hundDen mest virkningsfulde træning starter allerede hos opdrætteren, hvor hundehvalpen altid bør være opvokset i en ganske almindelig bolig med alle de lyde, dufte, mennesker og andre husdyr som man oplever i en almindelig familie. Inden hunden bliver 8 uger, er den nemlig utroligt påvirkelig overfor disse ting, og dét hvalpen er blevet vant til i denne periode, vil den normalt betragte som ganske naturligt resten af livet. Af samme grund bør man også være meget varsom med at anskaffe sig hvalpen fra steder, hvor den ikke tilbringer de første 8 uger på denne måde inde i huset.

Når man får hunden hjem, begynder man allerede i de første dage at udsætte hunden for alle de helt almindelige dagligdags ting, som f.eks. rengøring, støvsugning, ovnlågen der klapper, vaskemaskiner, elværktøj, tv og musik samt alt det andet, der sker i en almindelig husholdning. Det er dog meget vigtigt, at man ikke forskrækker hvalpen; men sørger for den i stedet får mulighed for selv at undersøge og følge med i det, der foregår. Når hunden, efter nogle dage, er faldet helt til i hjemmet, begynder man at vænne den til nærmiljøet - dets lyde, trafik og færdsel. Alt efter hundens temperament, lader man selv hvalpen forholde sig til oplevelserne; men man sørger for træningen foregår i små etaper og i et tempo, som den lille hvalp kan håndtere. Tålmodighed og en rolig tilgang til miljøtræningen, giver ofte de bedste resultater - og man skal derfor heller ikke springe lige ud i at udsætte hunden for de sværeste belastninger og situationer, som den ikke selv finder spændende og interessante. I stedet starter man med at opleve tingene lidt på afstand, og selv lade hunden diktere tempoet.

Heldigvis er de fleste hvalpe meget nysgerrige, og hvis man selv er fuldstændigt afslappet i situationerne, vil dette også ofte afspejle sig i hvalpens tilgang til tingene. Det er derfor også vigtigt, at man ikke trøster og ynker hvalpen, hvis den virker usikker; men i stedet husker at rose den, hver gang den får overvundet sin naturlige skepsis for noget nyt.

I takt med hundehvalpen får kendskab til flere og flere ting, opbygger den en større og større tolerance i forhold til nye oplevelser. Dermed lærer hunden, at den nemt kan overvinde nye, ukendte situationer og dens selvsikkerhed vokser. Man fortsætter på denne måde koncentreret med at udsætte hunden for alle mulige nye situationer, helt indtil den når to års alderen.

Husk at besøge nye områder, tage hvalpen med i byen, lære den at gå på usikre underlag og på trapper og i højder. Udsæt den for støj, trafik, biler, knallerter, tog, busser, cyklister, elevatorer, rulleskøjteløbere, joggere og cyklister - men hele tiden på en måde, så hunden kan følge med og ikke bliver skræmt. Lær den også at gå over broer, på trapper i opgange og tag den med ud at køre i bil samt alt det andet, som hunden kan risikere at støde på senere i livet. Jo tidligere desto bedre - og jo mere desto bedre.

Socialisering

Socialisering af hundenDet kan også virke ganske stressende og unaturligt for mange hunde, at skulle færdes helt trygt og afslappet blandt mange forskellige mennesker, dyr og - ikke mindst - børn og andre hunde. Her kommer den meget vigtige socialisering ind i billedet, og dette område, er faktisk et af de vigtigste man kan bruge sin energi på, mens hunden er hvalp. En godt socialiseret hund, udvikler nemlig sjældent de adfærdsproblemer, som mange hunde og hundeejere, får problemer med senere i livet. Og frem for alt, er en godt socialiseret hund typisk meget mindre stresset og udvikler sjældent aggressiv adfærd senere i livet. Der er derfor meget god grund til at tage socialiseringen dybt alvorligt.

Socialisering handler om at udsætte hunden for mange forskellige typer mennesker, dyr og hunde. Giv tidligt hunden mulighed for at hilse på masser af børn, unge og ældre mennesker, tykke og tynde, personer med langt og kort hår, mænd med skæg, personer med briller og folk i anderledes tøj, samt alle mulige andre typer man støder på. Inviter også gerne en masse gæster derhjemme, som ikke nødvendigvis skal interessere sig en masse for hunden; men blot komme forbi og hilse på. Hvis hunden virker utryg ved fremmede mennesker, er der kun grund til at træne endnu mere.

" En godt socialiseret hund, udvikler nemlig sjældent de adfærdsproblemer, som mange hunde og hundeejere, får problemer med senere i livet."

Hvis hunden er lidt usikker overfor fremmede mennesker som hvalp, kan man udstyre dem, der hilser på hunden, med godbidder. Personerne kan også med fordel sætte sig ned på hug, og undgå direkte øjenkontakt med hunden, men i stedet sidde lidt med siden til hvalpen og selv lade den diktere tempoet. Når den hilser pænt, giver du både ros og belønning. Undgå at løfte på mindre hunde, der virker usikre; men hav tålmodighed og lad selv hunden tage initiativ til at hilse. Vær altid bevidst om at alting virker meget større, når man ser det fra en (lille) hunds perspektiv.

Husk at hvalpen skal møde masser af forskellige typer af mennesker, og at den altid skal have gode oplevelser i alt socialiseringstræningen.

Når hunden er faldet ordentligt til i familien, begynder man også at lade den hilse på (venlige) hunde og andre typer af kæledyr. Hvalpe er ikke en trussel mod normale, ældre hunde, og på trods af størrelsesforskelle på hundene, bør man ikke undlade at lade små hunde hilse på de større hunde. Det er også vigtigt, at hvalpen møder mange forskellige hunderacer; da der er stor forskel i de signaler, som forskellige racer udsender "på hundesprog", på grund af den meget store forskelle i udseendet blandt de mange forskellige hunderacer.

Hvis man ønsker at hunden skal kunne omgåes andre husdyr uden problemer, er det også vigtigt at man introducerer disse tidligt. Hvis man har mulighed for at lade hunden hilse på venners og bekendtes kæledyr, kan det også anbefales at aflægge disse et besøg. Vær dog opmærksom på, at mange mindre dyr nemt stresses af en flyvsk og vild hundehvalp, hvilket nemt kan medføre uheldige situationer for både hunden og det andet kæledyr. En kat der sætter kloerne i en lille hundehvalp giver den stik modsatte effekt af socialiseringens formål, så det er vigtigt man altid husker, at træningen skal altid være baseret udelukkende på positive oplevelser for hunden.

God fornøjelse med socialiseringen og miljøtræningen - du vil aldrig  fortryde den tid du bruger på det.