HundeEjere.dk er en helt uafhængig hjemmeside, som ikke har særinteresser i specielle racer, opdrættere, kennelklubber eller lignende.

Vi arbejder hårdt på, at de angivne oplysninger på hjemmesiden altid er korrekte og opdaterede; men der tages dog forbehold for fejl og misinformationer i alle data på siden.

Informationer om de forskellige hunderacer stammer fra både hundeejere, opdrættere og flere af de danske hundeleksikons. Husk dog altid, at alle hunde er unikke, og derfor er beskrivelserne af hunderacerne kun et overordnet billede af de forskellige racers egenskaber. Der er altid et større eller mindre antal af individer i alle racer, hvor temperament, aktivitetsniveau og social adfærd er betydeligt anderledes en racestandarden foreskriver. Endvidere kan den tidlige socialisering og ejerens håndtering af hunden, medføre store personligheds- og adfærdsmæssige ændringer i alle hunderacer.

Ethvert brug af råd eller vejledninger er på brugeren eget ansvar, og HundeEjere.dk kan på ingen måde drages til ansvar for oplysningerne på hjemmesiden.

Copyright

En stor del af billederne i leksikonet over hunderacer ligger under forskellige open-source licenser eller som public domain billeder. Licensoplysningerne for hvert enkelt billede, ses ved at holde musen over det lille ikon under thumbnailen. Det er ikke tilladt at hotlinke direkte til billederne på hundeejere.dk, men de fleste hundefotos under de forskellige hunderacer kan frit downloades og benyttes under den angivne licens.

"Det er ikke tilladt at hotlinke direkte til billederne på hundeejere.dk, men de fleste hundefotos under de forskellige hunderacer kan frit downloades og benyttes under den angivne licens."

Links og kopiering

Du er altid meget velkommen til at linke til siderne på http://hundeejere.dk; men det er under ingen omstændigheder tilladt at kopiere tekster, kode eller grafik til andre hjemmesider eller offline-medier uden tilladelse.

ALT tekst på hjemmesiden er omfattet af Ophavsretslovens §1 og enhver overtrædelse af denne vil medføre krav om erstatning for uberettiget brug.

Vigtigt!
Ophavsretslovens §1
§1. Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.
Stk. 2. Kort samt tegninger og andre i grafisk eller plastisk form udførte værker af beskrivende art henregnes til litterære værker.
Stk. 3. Værker i form af edb‑programmer henregnes til litterære værker.