Hunderacen Armensk Gampr

Beskrivelse af Armensk Gampr

Armensk Gampr er ikke en anerkendt, standardiseret hunderace, der er opstået via målrettede avlprogrammer; men er derimod en såkaldt landrace, der er opstået ved at bønder igennem mange år kun har udvalgt deres avlshunde på baggrund af arbejdsegenskaber og tilgængeligheden af avlspartnere, og at kun de bedste og stærkeste individer har kunnet klare det hårde liv længe nok til at reproducere. Der har derfor i høj grad været tale om naturlig udvælgelse blandt de hunde, der har reproduceret sig gennem historien.

Armensk Gampr er - som navnet antyder - en type af hund, der har hjemme i Armenien. Her har man længe brugt Gampr til at vogte over de store, løse flokke af husdyr, som behøvede beskyttelse mod bjørn, ulve og andre store rovdyr. At racen har haft vogtning som sin primære beskæftigelse understreges også af, at det armenske ord for vagthund er "gampr". En stor del af de øvrige - og nu anerkendte - hyrdehunde fra regionen er ligeledes nært beslægtede med Gampr, der ofte betragtes som den oprindelige type af vogtende hyrdehund. Racer som Kaukasisk Ovtcharcka, Kangal, Akbash og Karst Hyrdehund er helt sikkert forankret i den oldgamle Gampr-hund.

Der er lavet genetiske undersøgelser, der har præciseret at Armensk Gampr er en race, der er helt oprindelig i type, og at racen har den samme forfader. Man har dog først for nyligt kunnet spore Gampr's ophav så langt tilbage, efter man har fået muligheden for at gennemføre DNA-undersøgelser og lave deciderede studier i haplotyper. Disse DNA-studier har også vist, at Armensk Gampr har den samme genetisk variation som den begyndte med, og at der har været tilfældige krydsninger med ulve indtil for omkring 300 år siden. Man mener ligeledes, at Gampr blev til dét den er i dag for over 3000 år siden, og kun i meget lille grad har ændret sig siden. Området i det armenske højland, en af civilisationens vugger, viser ligeledes hunde af lignende type på hulemalerier, der daterer helt tilbage til 10-15.000 år f.v.t.  

Af denne grund gør man nu et ihærdigt arbejde for at bevare disse unikke gener, og forsøger at undgå der avles andre hunderacer ind i typen. Pga. den politiske og sociale situation i Armenien, har man desværre i høj grad skiftet fokus fra de arbejdende hyrdehunde til aktive kamphunde, hvilket er en stor trussel mod den oprindelige type. Derfor arbejder man nøjsomt med at identificere avlshunde til det seriøse opdræt, og en helt ægte, original Gampr kan derfor være meget vanskelig at importere til vesten; mens der samtidigt er en overflod af overskudshunde "af Gampr-type" fra den helt useriøse kamphundeavl.

Armensk Gampr er ikke anerkendt af nogle af de store kennelklubber; men der findes flere klubber i hjemlandet og i (bl.a.) USA. Man opererer alle steder med flere typer af Armensk Gampr, alt efter hundens primære formål. Derfor findes der også både en kraftig og en slankere type af Armensk Gampr, og racen kan ligeledes skifte meget i pelstyper og pelslængder og hundens generelle udseende.

Temperament

Armensk Gampr er en arbejdende hunderace, der har et stærkt vogtende instinkt, er frygtløs og intelligent og knyttes nært til sin familie. Det er også en aktiv type hund, der er meget selvstændig og egenrådig, så opdragelsen kan være svær og kræver masser af konsekvens og positiv, motiverende træning. Hundene er meget mistænksomme af natur og viger ikke tilbage for nogle former for trusler.

Det er også en aktiv og udholdende type af hund, der kræver adgang til en stor indhegnet have og relativt meget motion og aktivering. Det er vigtigt at en Gampr får brugt sin hjerne og stimuleret sin krop hver eneste dag. 

Man skal specielt lægge stor vægt på en grundig socialisering og miljøtræning, hvis man anskaffer en Armensk Gampr. Racens vogtende og mistroiske sind kan dog aldrig fjernes fra hunden, men man undgår det tager overhånd, hvis hvalpen udsættes for masser af forskellige mennesker og miljøer mens den er i socialiseringsfasen mellem 8-12 uger. Derefter bør man stadig lade hunden møde nye mennesker jævnligt, men man vil ofte opleve at hunden alligevel bliver afvisende overfor fremmede når den kønsmodner psykisk i 2-3 år alderen. Gæster kan ikke blot gå ind på grunden, hvis man har en Gampr gående i haven - og generelt kræver racens vogtende instinkter, at man tager forholdsregler i alle forhold, der involverer kontakt med fremmede.

Hvis racen vokser op sammen med børn, får den et nært forhold til disse og udviser stor tålmodighed og overbærenhed; men også en udpræget vogtende attitude overfor familiens børn. Hunden vil ofte reagerer hurtigere og mere intenst, hvis den fornemmer trusler mod disse - og det kan nemt give problemer, hvis der leges voldsomt med andre udenfor familien. Racen er også nem at socialisere med andre husdyr, som den hurtigt opfatter som en del af dens flok.

Når man skal træne en Armensk Gampr er det vigtigt at motivere hunden. Det hjælper ikke med råb og hårde metoder, for så vil denne slags hund miste alt respekt for sin fører og helt nægte at deltage. I stedet kan man komme langt med belønninger, korte træningssessioner, stigende sværhedsgrad og faste krav og regler. Man skal altid huske, at dette er en hund af oprindelig type, og at den ikke har et stort ønske om altid at behage sin ejer.

Pasning og pleje

Armensk Gampr findes i mange forskellige pelstyper, fra helt kort til mellemlang. Man vil dog sjældent skulle bruge meget energi på pelspleje; men derimod på aktivering, socialisering, træning og selskab. Dette er heller ikke en type af hund, der egner sig til at være meget alene eller til at bo i hundegårde o.l.

Mest af alt, skal man dog altid være bevidst om Gampr's vogtende instinkter og være villig til at tilpasse sin livsstil til en hund af denne kaliber.

Oprindelsesland

Armensk Gampr har oprindelse i Armenien

Hundens størrelse

Armensk Gampr har en højde på 60 - 75 cm og en vægt på 45 - 60 kg

Farver

Alle farver

Alternative navne

Gampr, Armensk Hyrdehund, Armenian Wolfhound, Aralez

Type

Armensk Gampr er en hyrdehund

Aktivitet

(4/5)

Motion

(3/5)

Intelligens

(2/5)

Træning

(2/5)

Legesyg

(2/5)

Børnevenlig

(2/5)

Vagthund

(5/5)

Pelspleje

(2/5)

Territoriel

(5/5)

Gøende

(3/5)

Fremmede

(1/5)

Hunde

(2/5)

Alle billeder af Armensk Gampr